Miraç Nedir? | Prof. Dr. İsrafil Balcı

Miraç Nedir? | Prof. Dr. İsrafil Balcı

Admin Yorum yapılmamışPeygamberimiz miraca çıkmış mıdır? Miraç göğe çıkma, göğe doğru yükselme
anlamındadır. Geleneksel yorumlarda peygamberimizin göğe çıktığına dair çok yaygın bir
kabul vardır. Bugün Müslümanların kahir ekseriyeti peygamberimizin göğe çıktığını
düşünürler ve göğe çıktıktan sonra da orada Allah ile buluşup görüştüğünü, bir takım
hediyeler alarak döndüğünü iddia ederler. Miraç olayı İsra olayı ile birlikte anlatılır.
Kesinlikle İsra olayı ile uzaktan yakından alakası yoktur. Sebebi şudur; İsra adından da
anlaşılacağı gibi gece yürüyüşü, gece yaşanan hadise; Miraç anlatıları ise gündüz vakti
peygamberimizin öğle uykusundaki rüyadan başka bir şey değildir. Bir ikincisi de Miraç
hadisesi İsra olayından sonra yaşanmış bir hadise olarak anlatılır halbuki Miraç ile ilgili
anlatılar İsraʼdan çok daha önceki döneme ait bir rüyadır. Ama ne hikmetse biri gece biri
gündüz, biri İsra olayından dört beş sene önce görülen bir rüya ama sonradan İsra hadisesinin
akabinde yaşanmış bir olay gibi anlatılmıştır. Peygamberimiz kesinlikle göğe çıkmamış,
çıkarılmamıştır, bu iddia Kurʼanʼa da aykırıdır. Nitekim de İsra Suresi 17/93-94. Ayetlere
bakarsanız burada müşrikler peygamberimizin göğe çıkmasını istemektedirler, Kurʼan ise
cevaben göğe çıkmadığını söylemektedir. Kurʼanʼı Kerim peygamberin göğe çıkmadığını
söylemekte ve Miraç hadisesinin uzaktan yakından Kurʼan ile ilgisi olmamasına rağmen bu
hadise getirilmiş İsra ile birlikte yaşanmış bir olay olarak anlatılmıştır. Kesinlikle doğru
değildir. Bu birinci söylemem gereken husus. İkincisi ise Miraç ile ilgili anlatılar ilk önce İbn
İshakʼta geçer ve Miraç kavramı da zaten erken dönem kaynaklarda yoktur. Sahabe böyle bir
olayı bilmez, çünkü sahabe döneminde yaşanmamıştır. Bu bir inanç konusu da değildir. Bu
tamamen rivayetlerden müteşekkil bir hadisedir. Başta söylediğim gibi peygamberimizin
gördüğü bir rüyanın daha sonradan kapsamının genişletilerek yaşadığı bir olaymış gibi
sunulmasından başka bir şey değildir.
Miraç anlatıları Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlıktaki göğe yükseliş motiflerinden
esinlenilerek kapsamının genişletilip Hz. Peygambere uyarlanmış bir anlatıdan başka bir şey
değildir. Dediğim gibi bizim kaynaklarımızda çok az bir bölüm olarak peygamberimizin

öğlen/kaylule uykusunda gördüğü bir rüyadan bahsedilir. Rivayetteki iddiaya göre, bana
cennet ve cehennemden göster şeklinde bir talebi olur ve bunun üzerine göğün kapılarının
açıldığına dair bir rivayet vardır. Bu kadardır. Bu rivayet daha sonraları Zerdüştlükteki,
Hristiyanlıktaki, Yahudilikteki göğe yükseliş motifleriyle abartılmış, köpürtülmüş, kabartılmış
ve peygamberimizin yaşadığı bir olay gibi sunulmuştur. Oysa peygamberimizin başından
geçtiği iddia edilen hadisenin aynısı Zerdüştlüğün havarilerinden Ardavirafʼın anlatısıdır.
Türkçeye de çevrilmiştir, okuyabilirsiniz. Ardavirafʼın cennete cehenneme yolculuğu vardır,
Ardaviraf ismini peygamberimiz olarak düşündüğünüzde miraç olayını görürsünüz. Bu kadar
benzerliği vardır. Aynı şekilde Yahudilikten esinlenilerek peygamberimizin Kudüsʼten göğe
çıkarıldığı iddiası çıkartılmıştır. Halbuki mesela Buhari gibi kaynaklarda peygamberimizin
doğrudan Mekkeʼden göğe çıktığına dair rivayetler vardır. Rivayetler arasında da bir tutarlılık
yoktur. Mesela Muslim; peygamberimizin Mekkeʼden Kudüsʼe götürüldüğünü İsraʼyı söyler,
hemen akabinde de Kudüsʼten göğe çıktığını anlatır. Halbuki Buhari bunu kabul etmez, sahih
görmez. O doğrudan peygamberimizin İsraʼdan farklı olarak göğe çıktığını iddia eder.
Miraç olayıyla İsra olayının hiçbir alakası yoktur, tamamen rivayetlerden müteşekkil
bir kurgudur, bir iddiadır, asla Kurʼanʼa dayanmaz ve bir inanç meselesi de değildir.

WEB SİTE: http://www.dinicevaplar.com/
İNSTAGRAM: https://www.instagram.com/dinicevaplarcom/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/dinicevaplarcom/
TWİTTER: https://twitter.com/dinicevaplarcom

Comments

0 comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir