Kapından Başka Bir Kapı Bulunmaz İlahisi Sözleri

Kapından Başka Bir Kapı Bulunmaz İlahisi Sözleri

Admin Yorum yapılmamış

Kapından Başka Bir Kapı Bulunmaz Sözleri

Kervânım gam çeker bîr tığlı gater,
Hakîkat yolundan bîr râha geldîm.
Derde derman îse mürşîdîm yeter,
Bîr nefsî dayrîle ıslâha geldîm.

Şu anda daraldım eyle bîr yardım,
Sefînem sel aldı deryâda kaldım.
Kebâîr günâhta kemâle erdîm,
Emmâre yolundan îkrâha geldîm.

Mâsîvâ defterîm sensîz sîlînmez,
Emîrsîz abdîne îhsân olunmaz.
Kapından başka bîr kapı bulunmaz,
Yüz yere vurmaya dergâha geldîm.

Bülbül bîr kuş îken gülün terketmez,
Hakk kulunu kapısından reddetmez.
Zerre günâhıma kudretîm yetmez.
Afv u berât îçîn pîr şâha geldîm.
(Afv u berât îçîn Gaffâr’a geldîm.)

Yokluktan var oldum, her varım Sen’sîn.
Ağlarım, înlerîm efkârım Sen’sîn.
Ezelî ervahta îkrarım Sen’sîn,
îkrara, îmâna bîr daha geldîm.

Sîtemkâr Seyyîd’îm günâhım çoktur
Ne yöne yönelsem yol vermez takdîr,
Lâkîn senden başka bîr îlâh yoktur,
Bâbına bağlanıp mîftâha geldîm.

Comments

0 comments

Categories
ilahi Sözleri
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir