İsra Nedir? | Prof. Dr. İsrafil Balcı

İsra Nedir? | Prof. Dr. İsrafil Balcı

Admin Yorum yapılmamışWEB SİTE: http://www.dinicevaplar.com/
İNSTAGRAM: https://www.instagram.com/dinicevaplarcom/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/dinicevaplarcom/
TWİTTER: https://twitter.com/dinicevaplarcom

İsra Nedir?

İsra gece yürüyüşü, Kur’an’ı Kerim’de de ismini alan bir suredir. Aslında geleneksel anlamda isra ve miraç olarak bilinir. Halbuki ikisi birbirinden çok farklı kavramlardır. Birisi gece yürüyüşü, normal yürüyüştür. Birisi yukarıya doğru çıkıştır. İsra gece yürüyüşüdür, gece yürüyüşü de İsra Suresi 17/1. Ayette Subhâne-lleżî esrâ bi’abdihi leylen mine-lmescidi-lharâmi ilâ-lmescidi-l-aksâ-lleżî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyâtinâ innehu huve-ssemî’u-lbasîr buyrulmaktadır. Peygamberimizle ilgilidir. Peygamberimizin Mescidi Haram’dan Mescid’i Aksa’ya yürütüldüğünden bahsedilmektedir. Burada detay şudur, isra zaten gece yürüyüşü bir de leylen kelimesi kullanılmıştır. Leylen bu hadisenin kısa bir zamanda olduğuna delalet eder derler. Bu hadiseyle ilgili birçok yorum yapılmıştır ama Kur’an’ı Kerim bize sadece İsra olayının niçin yaptırıldığına dair ayetlerimizden bir kısmını göstermek için ifadesini kullanır. Fakat asla bir detay vermez. Peygamberimizin ne gördüğü, neleri müşahade ettiği, nasıl bir olağanüstülük yaşadığına dair bir şey söylemez. Bu nedenle Kur’an haricinde dillendirilenlerin tamamı yorumdan ibarettir. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Geleneksel yorumlarda İsra Suresi ve Necm Suresi ilişkilendirilmiştir. Sebebi de Necm Suresinin 53/17-18. Ayetinde daha doğrusu 10. Ayetinden sonra alırsak Peygamberimizin ilk vahiy tecrübesi burada anlatılır ve Resulullah’ın Cebrail’den vahiy alması hadisesi tilke ayatul kubra olarak nitelendirilir. Geleneksel yorumlarla Peygamberimizin İsra Suresinde gördüğü olağan üstülükler Necm Suresinde anlatılıyor iddiası ortaya atılmıştır. Klasik müfessirlerin kahir ekseriyeti böyledir. Oysa Necm Suresi İsra ayetinde yaklaşık beş altı sene önce nazil olmuştur. Bunu bile fark etmemiş geleneksel tefsirciler – yorumcular. Halen bugün aynı yanlış devam ettirilmektedir. Halbuki Necm Suresinin İsra Suresiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Peygamberimizin ilk vahiy tecrübesi bu surede anlatılır. İsra ile hiçbir alakası yoktur. İsra olayı da bu sureden en az altı yedi sene sonra nazil olmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir hadise yaşanıyor, yedi yıl sonra başka bir hadise yaşanıyor, yedi yıl sonra nazil olan ayet için bugünkü tecrübesi diyorsunuz. Böyle çarpık bir yorum vardır. Bugüne kadar klasik müfessirlerin hemen hemen hiçbiri bu hususa değinmemiştir.

Comments

0 comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir