Dursun Ali Erzincanlı – Canım Efendim

Dursun Ali Erzincanlı – Canım Efendim

Admin Yorum yapılmamış1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmışolduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir.

Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi’dir.

Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.

Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan’ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.

Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:
1. Melâhat mülkünün şeh-i hûbânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim
Âfitâb-ı hüsnün tutdu cihânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

2. Garîb bir bendenim hâk-i râhında
Devr etsin her demim hoş penâhında
Sâye-i lutfunda izz ü câhında
Mürüvvet kânısın cânım efendim

3. Anladım sultânım işâretinden
Va’d ü vaîd ile beşâretinden
Kat’-ı ümîd etmem inâyetinden
Mürüvvet kânısın cânım efendim

4. Bahâr-ı ömrümün neş’eli çağı
Dîdemin kan yaşı sînemin dâğı
Gülistân-ı hüsnün cânımın bâğı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

5. Hulûsî nâgehân ol şehenşâhın
Erip dergâhına bu âh u vâhın
Bendesi desinler Karîbu’llâh’ın
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Detaylı Bilgi İçin:

www.hulusiefendivakfi.org.tr
www.facebook.com/HulusiEfendiVkf
www.twitter.com/HulusiEfendiVkf
www.youtube.com/HulusiEfendiVkf
www.instagram.com/HulusiEfendiVkf
bilgi@hev.org.tr

Comments

0 comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir